Nenad Kršul, dr. med. vet.

nenad

 

Nenad Kršul, rođen u prosvjetarskoj obitelji u Zagrebu, školovao se u Zagrebu i tu završio veterinarski fakultet. Diplomirao radom na zavodu za biokemiju. 1992. započeo radom u veterinarskoj ambulanti za male životinje koji i sada traje.

Tijekom rada usavršava se sudjelovanjem na brojnim seminarima i radionicama te završava poslijediplomski studij patologije i uzgoja domaćih mesoždera.

( 1999.g : vef. Posebna prehrana kod različitih bolesti pasa i mačaka

                 vef: Kardiologija pasa

                 European speaker tour on feline geriatrics and flutd

2000.g:   SZV: seminar endokrinologije

                 WSAVA congress decated to surgery

                 Znanstveni sastanak u organizaciji odbora za animalnu i komparativnu patologiju       razreda za medicinske znanosti hazu: Epidemiološki aspekti retrovirusnih infekcija

2001.g:     WSAVA eastern european continuins education international symposium

                 Dan hrv. Male prakse: Endokrinološke bolesti pasa i mačaka

                 Continuing education seminar: Dermatology

                 IAMS forum on neurology

2002.g:     HILLs; Canine brain ageing

2003.g:     WSAVA International symposium: Diseases of cats

                 CAD: Infectious and parasitic diseases of companion animals

                 IAMS partnership program: Dental workshop

                 European speaker tour;Canine and feline oral care

2004.g:     IAMS partnership tour: Neurology workshop

2010.g:     International society of feline medicine: Vet. Felinološki kongres

                 Vet. Seminar male prakse iz područja gastroenterologije pasa i mačaka

2011.g:     Vet. Seminar male prakse; Anestezija pasa i mačaka )

 

                POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ PATOLOGIJA I UZGOJ DOMAĆIH MESOŽDERA

Prva pomoć

Preuzmite Prvu pomoć za vašeg kućnog ljubimca        FirstAidKit